จันทร์ 30 ม.ค. 23 01:30
Carioca 1
Resende Resende
Portuguesa RJ Portuguesa RJ
จันทร์ 30 ม.ค. 23 04:00
Carioca 1
Fluminense ฟลูมิเนนเซ่
Botafogo โบตาโฟโก้