จันทร์ 18 ต.ค. 21 20:30
อินโดนีเซีย ลีกา 2
PSKC Cimahi PSKC Cimahi
อังคาร 19 ต.ค. 21 15:15
อินโดนีเซีย ลีกา 2
Putra Sinar Giri Putra Sinar Giri
PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta