ศุกร์ 29 ก.ย. 23 20:00
Super League
Terengganu Terengganu
Selangor Selangor
ศุกร์ 29 ก.ย. 23 20:00
Super League
Kelantan Kelantan
Sabah Sabah