เสาร์ 13 ส.ค. 22 17:00
เวียดนาม วีลีก
Binh Duong บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง
Sai Gon ไซ่ง่อน เอฟซี
อาทิตย์ 14 ส.ค. 22 17:00
เวียดนาม วีลีก
Da Nang ดานัง
Viettel เวียตเทล