เสาร์ 25 ก.ย. 21 21:30
เช็ก 2. Liga FNL
Příbram ไพรบราม
Vyškov Vyškov
เสาร์ 25 ก.ย. 21 21:30
เช็ก 2. Liga FNL
Lisen ลิเซน
Vysočina Jihlava วิโซซิน่า จิคลาวา