เกาหลีใต้ - National League : Goyang Citizen พบ Chungju Citizen