เวียดนาม - วี ลีก 1 : Hong Linh Ha Tinh พบ บินห์ เดือง