ไต้หวัน - Chinese Taipei Premier League : Hang Yuen พบ Tainan City