มองโกเลีย - Mongolian National Premier League : Athletic 220 พบ Khangarid