โรมาเนีย - ลีกา 1 : Politehnika Assi พบ ชินเดีย ตาร์โกวิชเต้