จอร์เจีย - เพียร์เวลี่ ลีกา : ซาบูร์ตาโล่ ทบิลิซี่ พบ ดิลา โกรี่