ลิทัวเนีย - เอ ลีกา : ซัลกิริส วิลนิอุส พบ ชัลกิริส เคานาส