มอลโดวา - คูปา มอลโดวา : Sporting Trestieni พบ สฟินตุล กีออร์เก้