มอลโดวา - คูปา มอลโดวา : เชริฟฟ์ ติราสปอล พบ อิสกร้า